Menu
Obec Rožmitál na Šumavě
Rožmitál
na Šumavě

Kontakty

Obecní úřad Rožmitál na Šumavě
Rožmitál na Šumavě čp. 131, 382 92 

+420 380 327 134

ourozmital@ka.gin.cz

Po: 08:30 - 11:30, 12:00 - 17:00
St: 08:30 - 11:30, 12:00 - 17:00

Současnost

Současnost obce

Důvod založení objektu

Česká republika se člení na obce, které jsou základními samosprávnými celky. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.

Činnost obce vychází ze zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění  pozdějších změn a doplnění. Obcí je obec, ve které do počátku účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb. působil místní národní výbor. Obec spravuje své záležitosti samostatně/ dále jen samostatná působnost/. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

Do samostatné působnosti patří zejména:

 • schvalování programu rozvoje územního obvodu obce a provádění kontroly jeho plnění
 • hospodaření s majetkem obce
 • sestavování rozpočtu obce, hospodaření podle něj a vyúčtování hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
 • zřizování trvalých nebo dočasných peněžních fondů
 • stanovení druhů místních poplatků a jejich sazeb podle vlastního zákona
 • vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech patřících do samostatné působnosti
 • volba, zřizování a ustanovování orgánů obce

Rozloha obce:

 • 4 288 ha

Počet obyvatel

 • 400 české národnosti
 • 15 cizinců

Části obce – rozdělenísoučasnost

Rožmitál na Šumavě 

 • ulice Na Sadech
 • ulice Močerady

Rožmitál na Šumavě, část -  Hněvanov

 • ulice Sedlíkov

Rožmitál na Šumavě, část - Michnice

Rožmitál na Šumavě, část - Čeřín

 • ulice Jistebník
 • ulice Skupečná

Rožmitál na Šumavě, část - Zahrádka

 • ulice Vyšší Hodonice

V obci fungující složky při OÚ

JSDH – založen v roce 1946 a sčítá celkem kolem 20 členů . V současné době začal aktivně pracovat, účast na přátelských i okrskových soutěží. Pravidelně pořádá sběr železného šrotu. Aktivní účast při likvidaci požárů.

TJ - fotbalové družstvo ukončilo svoji činnost, ale v současné době je snaha znovu družstvo obnovit a účastnit se soutěží.


Zájmová činnost

Dívčí klub – věková hranice asi od 35 let a výše. Místní ženy tvoří výzdoby k různým akcím a společně slaví životní jubilea.

Myslivecké sdružení – zajišťují krmení zvěře v zimním období a konají pravidelné hony a naháňky.


Cyklostezky


3 cyklostezky:

 1. Povltavská – u nás začínající na Jistebníku – Čeřín – Rožmitál na Šumavě – Hněvanov - vedoucí do Trojan a dál na hranice
 2. Zahrádka – Rožmitál – spojnice cyklostezky z Kaplice, přes Omlenice.
 3. Rožmitál na Šumavě – Metlice – Rožmberk nad Vltavou.

Akce a slavnosti

 • Masopust
  • V naší obci se v dřívějších letech tradičně pořádal masopust a bohužel v roce 1964 se konal poslední. Z té doby je zachován krátký dokumentární záznam z koledníků z roku 1961.
  • V roce 2008 se v naší obci tato tradice obnovila, kdy nám koledu předvedlo Masopustní sdružení Dolní Dvořiště.
 • Maškarní karneval – ve spolupráci ze ZŠ Rožmitál na Šumavě.
 • Velikonoční řehtání dětí - místní děti obchází vesnici s řehtačkami od čtvrtka do soboty a v pondělí koledují.
 • Májový táborák a stavění májky
 • Slet čarodějnic a čarodějů – průvod obcí s úklidem a večerní taškařice.
 • Den matek – vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, kulturní program a zábava.
 • Den dětí - zábavné hry.
 • Rozloučení se školou a vítání občánků.
 • Pietní akt k výročí úmrtí Petra Valeše – místní občan, který padl v misi UNPROFOR.
 • Setkání rodáků - jedenkrát za dva roky, mše v místním kostele.
 • Pouťová zábava – atrakce a zábava pod širým nebem.
 • Slavnostní zahájení školního roku.
 • Vepřové hody– přátelské posezení s ochutnávkou zabijačkových výrobků.
 • Mikulášská a vánoční besídka – kulturní program s občerstvením a zábava.
 • Silvestrovská diskotéka – pořádá místní "Hostinec u Růže" .
 • V místním kostele sv. Šimona a Judy
  • farář pan Pavel Šimák pořádá k významným výročím různé akce 
  • varhaní a kytarové koncerty

Občanská vybavenost

 • Základní škola a Mateřská škola
 • Obchod Jednoty
 • Pošta
 • Pohostinství
 • Vývařovna pro důchodce

Obec

Svátek

Svátek má Maxmilián

Zítra má svátek Ferdinand

Czechpoint

Czechpoint

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Univerzální překladač

Překlad (translations)